Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 3

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Het derde jaar is een echt stagejaar. Je krijgt de kans om de kennis, vaardigheden en visies die je hebt opgedaan tijdens je opleiding in de praktijk te brengen. Door je ervaringen tijdens de stage verfijn je je competenties en ben je goed op weg om een startbekwame sociaal pedagogisch hulpverlener te worden.

Stage

Je loopt een stage van tien maanden bij een SPH-instelling. Van september tot juli werk je hier 30 uur per week. Je hebt eens in de twee weken een terugkomdag op de opleiding. Op deze dag volg je verschillende vakken, waaronder Supervisie, Methodiek en Stagebegeleiding. De Supervisie vindt plaats in groepjes van 4 personen.

Je rondt de stage af met een portfolio met bewijsstukken en een portfoliogesprek, waarin je aantoont dat je de vereiste competenties hebt behaald.

Theorie en practica

In het derde studiejaar volg je naast de stage ook nog enkele onderwijsprogramma’s, zoals Methodiek. Kijk voor een overzicht van alle vakken in de Studiegids.

Afstudeerrichtingen

In het derde en vierde jaar kun je je specialiseren door een van de volgende afstudeerrichtingen te kiezen.

Weet jij nu al dat je wilt gaan werken in de jeugdzorg zodra je bent afgestudeerd? Dan kun je vanaf het derde studiejaar kiezen voor het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker (UJW).

Dit is een landelijk ontwikkeld profiel dat binnen de jeugdzorg een landelijke erkenning heeft. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met hulpverleners die werkzaam zijn binnen de sector.
Je krijgt les van gespecialiseerde docenten en trainingen van hulpverleners uit de praktijk. Op deze manier word je naast sociaal pedagogische hulpverlener of maatschappelijk werker ook opgeleid tot een startbekwame jeugdzorgwerker.

Wanneer je vanuit SPH of MWD doorstroomt naar het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker krijg je bij het afstuderen een diplomasupplement ‘Jeugdzorgwerker’. Dit supplement is van grote waarde voor je toekomstige werk binnen de jeugdzorg.

Vanaf 1 januari 2017 is beroepsregistratie verplicht voor jeugdzorgwerkers / jeugdhulpverleners. Het bezit van het diplomasupplement is dan een voorwaarde om ingeschreven te kunnen worden in het beroepsregister (en dus te kunnen werken in de jeugdzorg).

Meer informatie vind je in de Studiegids Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

Houd je van een uitdaging? Heb je een brede blik? Wil je kennismaken met alle facetten van het sociaal werk? Ben je een enthousiasteling die niet snel opgeeft? Ben je een verbinder en netwerker, die anderen de ruimte geeft? Wordt je gedreven door afwisseling en ben je van nature nieuwsgierig? Zie je vooral kansen waar anderen beperkingen zien?
De opleidingen CMV, MWD, SJD en SPH bieden het profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk aan. Iets voor jou?

Bij burgers, thuis, in de wijk of vanuit voorzieningen en instellingen, samenleving en werkveld vragen om sociaal werkers die vanuit een integrale opvatting werken. De Integraal Sociaal Werker ondersteunt zelfbeschikking, veerkracht, samenredzaamheid en participatie van burgers, groepen en gemeenschappen vanuit een brede oriëntatie op hun leef- en belevingswereld en de verschillende niveaus en gebieden daarbinnen. Hierbij maakt de Integraal Sociaal Werker gebruik van laagdrempelige interventies op verschillende niveaus en zet waar nodig specialistische interventies in, zelf of van anderen.

Bij een succesvolle afronding van dit programma, studeer je af binnen de eigen opleiding met het profiel van een integraal sociaal werker. 

Wil jij na je opleiding werken in de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke opvang? Wil je vanuit een agogische visie goed kunnen aansluiten bij de veranderingen binnen het werkveld? Dan is het Uitstroomprofiel GGZ-agoog wellicht iets voor jou.

In studiejaar 2016-2017 start het tweejarige Uitstroomprofiel GGZ-agoog. We sluiten hierbij aan op de landelijke ontwikkelingen en de interne ontwikkelingen op de Hogeschool van Amsterdam.
Sinds een aantal jaren wordt er landelijk een uitstroomprofiel ontwikkeld om iedereen in Nederland op een vergelijkbare manier op te leiden om in de GGZ te werken. Op de Hogeschool van Amsterdam is Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) de opleiding die dit profiel verzorgt.

Je krijgt hoorcolleges over psychiatrie en filosofie, werken in een gedwongen kader en thema’s als herstel en  rehabilitatie. In kleine groepjes werk je deze thema’s uit en onderzoek je de betekenis ervan voor jou als professional. Je voert een onderzoek uit op je voormalige stageplek. Alle groepsleden werken aan dezelfde vraagstelling, maar op verschillende plekken. Ter ondersteuning krijg je ook vakken als onderzoeksmethodologie en onderzoeksbegeleiding.

Als je het Uitstroomprofiel GGZ-agoog succesvol afrondt, krijg je bij het afstuderen een landelijk erkend diplomasupplement ‘GGZ-agoog’.

Meer informatie hierover vind je op de pagina over de Academische route.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017