Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 3

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Het derde jaar is een echt stagejaar. Je krijgt de kans om de kennis, vaardigheden en visies die je hebt opgedaan tijdens je opleiding in de praktijk te brengen. Door je ervaringen tijdens de stage verfijn je je competenties en ben je goed op weg om een startbekwame sociaal pedagogisch hulpverlener te worden.

Stage

Je loopt een stage van tien maanden bij een SPH-instelling. Van september tot juli werk je hier 30 uur per week. Je hebt eens in de twee weken een terugkomdag op de opleiding. Op deze dag volg je verschillende vakken, waaronder Supervisie, Methodiek en Stagebegeleiding. De Supervisie vindt plaats in groepjes van 4 personen.

Je rondt de stage af met een portfolio met bewijsstukken en een portfoliogesprek, waarin je aantoont dat je de vereiste competenties hebt behaald.

Theorie en practica

In het derde studiejaar volg je naast de stage ook nog enkele onderwijsprogramma’s, zoals Methodiek. Kijk voor een overzicht van alle vakken in de Studiegids.

Afstudeerrichtingen

In het derde en vierde jaar kun je je specialiseren door een van de volgende afstudeerrichtingen te kiezen.

Weet jij nu al dat je wilt gaan werken in de jeugdzorg zodra je bent afgestudeerd? Dan kun je vanaf het derde studiejaar kiezen voor het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker (UJW).

Dit is een landelijk ontwikkeld profiel dat binnen de jeugdzorg een landelijke erkenning heeft. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met hulpverleners die werkzaam zijn binnen de sector.
Je krijgt les van gespecialiseerde docenten en trainingen van hulpverleners uit de praktijk. Op deze manier word je naast sociaal pedagogische hulpverlener of maatschappelijk werker ook opgeleid tot een startbekwame jeugdzorgwerker.

Wanneer je vanuit SPH of MWD doorstroomt naar het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker krijg je bij het afstuderen een diplomasupplement ‘Jeugdzorgwerker’. Dit supplement is van grote waarde voor je toekomstige werk binnen de jeugdzorg.

Vanaf 1 januari 2017 is beroepsregistratie verplicht voor jeugdzorgwerkers / jeugdhulpverleners. Het bezit van het diplomasupplement is dan een voorwaarde om ingeschreven te kunnen worden in het beroepsregister (en dus te kunnen werken in de jeugdzorg).

Meer informatie vind je in de Studiegids Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

Wil jij een bijdrage leveren aan het herstelproces van mensen die problemen hebben met het kunnen functioneren in het dagelijks leven en moeite hebben met het participeren in onze samenleving? Wil je mensen ondersteunen in het omgaan met de vaak ontwrichtende effecten van een psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek? Wil jij na je opleiding werken in de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke opvang? Wil je vanuit een agogische visie goed kunnen aansluiten bij de veranderingen binnen het werkveld? Dan is het Uitstroomprofiel GGZ-agoog wellicht iets voor jou.

Het uitstroomprofiel GGZ-agoog sluit aan op de landelijke ontwikkelingen rondom de functie GGZ-agoog. In studiejaar 2016-2017 is de eerste groep studenten van de opleidingen MWD en SPH gestart met dit tweejarige traject.

Hoe ziet het programma van het uitstroomprofiel GGZ-agoog eruit?

Je loopt zowel in het derde jaar als in het vierde jaar drie dagen per week stage. In beide jaren volg je op een vaste terugkomdag lessen die je ondersteunen en inspireren bij je ontwikkeling als toekomstig GGZ-agoog. Aan de orde komen de modulen:

  • basiskennis GGZ-agoog
  • communicatieve vaardigheden
  • de herstel- en rehabilitatie benadering
  • netwerkontwikkeling
  • ondersteunen bij gedragsverandering
  • outreachend werken
  • werken in gedwongen kader
  • groepsgericht werken in een therapeutisch (leef)klimaat
  • beleid, positioneren en legitimeren

Naast de  hoor- en werkcolleges en werkgroepen werk je in kleine groepen aan opdrachten en tot slot individueel aan je portfolio en afstudeerwerkstuk.

Meer informatie hierover vind je op de pagina over de Academische route.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 1 december 2017