Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 2

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

In het tweede studiejaar staan beroepsvraagstukken centraal: Hoe garandeer je de emotionele en fysieke veiligheid van de doelgroep? Hoe garandeer je dat de cliënt de hulp krijgt die hij nodig heeft?

Stage

Je loopt een dag per week stage. Het accent ligt hierbij op werken aan eenvoudige (persoonlijke) probleemsituaties in de praktijk. Je bereidt je voor op de stage in het derde jaar.

Vakken

Bij de vakken Psychopathologie , Agogiek en Orthopedagogiek leer je over de ontwikkeling en achtergronden van gedrag. Je maakt kennis met diverse theorieën en methoden voor het begeleiden en behandelen van cliënten en leefgroepen. Welke methoden gebruik je bijvoorbeeld om cliënten te leren van hun agressie of negatief zelfbeeld af te komen en wat zijn jouw taken daarbij?

Samengevat leer je in het tweede studiejaar:

  • de vaardigheden die je nodig hebt om contact te maken met de cliënt;
  • omgaan met een nieuwe of lastige groep;
  • een methodiek ontwikkelen;
  • maatschappelijk denken en handelen.
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2016