Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Het eerste jaar van je opleiding - de propedeuse - begint met een introductieperiode van een week waarin je kennis maakt met je medestudenten, de Hogeschool van Amsterdam en de stad Amsterdam. Daarna start het onderwijsprogramma.

In het eerste jaar van je opleiding ontdek je wat je wilt en wat je kunt. Je krijgt in grote lijnen een beeld van wat het beroep inhoudt en hoe het werkveld eruit ziet. Zo werk je bijvoorbeeld aan twee projecten: het opzetten van activiteiten om jongeren die uit de boot gevallen zijn, weer perspectief te bieden en het opzetten van passende activiteiten voor ouderen. Je werkt in een projectgroep van 4 tot 6 studenten onder begeleiding van een docent.

Je leert vaardigheden die je nodig hebt voor het werken in projectgroepen, zoals samenwerken, feedback geven en voorzitten. Daarnaast  krijg je ook onderwijs in vaardigheden die nodig zijn om op hbo-niveau te studeren en je beroep straks professioneel uit te oefenen. Het gaat dan om studie– en beroepsvaardigheden. Je leert presentaties geven, beweringen onderbouwen, je staande houden in een discussie, gespreksvaardigheden, observeren, onderzoeksvaardigheden en je leert studeren.

Om de problematiek van een cliënt te kunnen begrijpen, leer je basisbegrippen van onder andere (levensloop)psychologie, pedagogiek en sociologie. Deze basisbegrippen heb je ook nodig om te kunnen overleggen met alle partijen waar je cliënt mee te maken heeft, bijvoorbeeld een psycholoog.

In je eerste jaar loop je gedurende dertig weken van eind september tot mei, een halve dag per week stage. Je doet ervaring op in een van de deelgebieden van het welzijnswerk. In oktober heb je een hele week stage, zodat je de stage-instelling, de doelgroep en omgeving beter leert kennen.

Je begeleidt bijvoorbeeld activiteiten met kinderen of jongeren in een buurthuis, een kinderdagverblijf of een sportclub. Je krijgt zowel op de opleiding als in de praktijk begeleiding.

De opleiding heeft een breed aanbod aan stageplaatsen waar je gebruik van kunt maken. Veel studenten zoeken ook zelf naar een stageplaats en doen een voorstel aan de stagecoördinator van het eerste studiejaar.

Na afronding van het eerste jaar ontvang je een propedeusecertificaat. Je begint daarna aan de hoofdfase van je opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017