Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Het eerste jaar van je opleiding, oftewel de propedeuse, begint met een introductieperiode van een week waarin je kennis maakt met je medestudenten, de Hogeschool van Amsterdam en de stad Amsterdam. Daarna start het onderwijsprogramma.

In het eerste jaar van je opleiding ontdek je wat je wilt en wat je kunt. Je krijgt in grote lijnen een beeld van wat het beroep inhoudt en hoe het werkveld eruit ziet. Zo werk je bijvoorbeeld aan twee projecten: het opzetten van activiteiten om jongeren die uit de boot gevallen zijn, weer perspectief te bieden en het opzetten van passende activiteiten voor ouderen. Iedere projectgroep krijgt hierbij ondersteuning van een docent. De groepen bevatten tussen 4 en 6 studenten.
 

Je leert vaardigheden die je nodig hebt voor het werken in projectgroepen, zoals samenwerken, feedback geven en voorzitten. Daarnaast  krijg je ook onderwijs in vaardigheden die nodig zijn om op hbo-niveau te studeren en je beroep straks professioneel uit te oefenen. Het gaat dan om studie– en beroepsvaardigheden. Je leert presentaties geven, beweringen onderbouwen, je staande houden in een discussie, gespreksvaardigheden, observeren, onderzoeksvaardigheden en je leert studeren.

Je leert  basisbegrippen van onder andere (levensloop)psychologie, pedagogiek en sociologie. Dit heb je nodig om de problematiek van een cliënt te kunnen begrijpen. Ook is het nodig om te kunnen overleggen met alle partijen waar je cliënt mee te maken heeft, bijvoorbeeld een psycholoog.

Als eerstejaarsstudent SPH loop je dertig weken lang een halve dag per week stage. De stage loopt vanaf eind september tot mei/juni. Met die stage doe je ervaring op in een van de deelgebieden van het welzijnswerk. In oktober heb je een hele week stage, zodat je de stage-instelling, de doelgroep en omgeving beter leert kennen.

Bij voorkeur begeleid je activiteiten met kinderen of jongeren in een buurthuis, een kinderdagverblijf of bijvoorbeeld een sportclub. Je krijgt zowel op de opleiding als in de praktijk begeleiding.

De opleiding heeft een breed aanbod aan stageplaatsen. Je mag ook zelf zoeken naar een stageplaats en een voorstel doen aan de stagecoördinator van het eerste studiejaar. Veel studenten doen dit.

Na afronding van het eerste jaar ontvang je een propedeusecertificaat. Je begint daarna aan de hoofdfase van je opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2016