Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

De opleiding SPH leid je op tot een professional die begeleiding biedt aan mensen die door bijzondere omstandigheden en beperkingen niet zelfstandig kunnen functioneren. In de begeleiding staat het leiden van een zinvol leven centraal. Het alledaagse leven is hierbij jouw hulpmiddel. Je ontwikkelt een eigen kijk op de manier waarop de cliënt sterker kan worden en zich ontiwkkelt. Je betrekt hierbij de omgeving van de cliënt en je houd rekening met invloeden vanuit de samenleving.

Tijdens je opleiding ontwikkel je een goed geïnformeerd beeld over het werkveld van de SPH’er. Het werkveld is net zo divers als de cliënten met wie je te maken krijgt. Bovendien heb je te maken met grootstedelijke problematiek en een samenleving die zich in een hoog tempo ontwikkelt. 

Er zijn drie soorten hulpverlening waarin je kunt gaan werken: 

1. Ambulante hulpverlening: (Je geeft één of meerdere uren per week begeleiding.) 

De cliënt woont thuis en krijgt ondersteuning om daar te kunnen blijven wonen.

2. Semi-residentiële hulpverlening: (dagopvang) 

De cliënt gaat naar een instelling voor dagbehandeling maar woont gewoon thuis. Denk aan medisch kleuterdagverblijven, Boddaertcentra, dagverblijven voor gehandicapten of psychiatrische klinieken.

3. Residentiële hulpverlening: (dag en nacht opvang)

De cliënt woont in een vervangende thuissituatie. Dat kunnen behandelingstehuizen voor kinderen of jongeren, psychiatrische ziekenhuizen, bejaardenhuizen, tehuizen voor alcohol- en drugsverslaafden of crisisopvang voor gezinnen zijn.

 

Na je het behalen van je diploma ben je voor veel verschillende functies opgeleid. Sommige functies, zoals teamleider of afdelingshoofd, zijn doorgroeifuncties. Hiervoor moet je dus eerst beroepservaring opdoen. Mogelijke beroepen voor een afgestudeerde SPH'er zijn:

 • sociotherapeut
 • groepsleider
 • ambulant hulpverlener
 • woonbegeleider
 • orthopedagogische begeleider
 • penitentiair inrichtingswerker
 • pedagogisch medewerker
 • gezinsbegeleider
 • activiteitenbegeleider
 • wijkteammedewerker
 • casemanager
 • afdelingshoofd en preventie- / voorlichtingsfunctionaris

Als SPH'er houd je je onder meer bezig met het:

 • begeleiden van cliënten, individueel of in een groep;
 • samenwerken in een team met collega's;
 • samenwerken met andere disciplines (bijvoorbeeld artsen of psychologen);
 • contact onderhouden met het 'thuisfront' van de cliënt;
 • meewerken aan en ontwikkelen van methodiek en behandelingswijzen;
 • creëren van een veilige en uitdagende leefomgeving voor de cliënt;
 • observeren van cliënten om een diagnose te kunnen stellen;
 • opstellen van begeleidingsplannen.

De cliënten waarmee je als SPH’er te maken krijgt zijn mensen van jong tot oud, die met problemen kampen waar ze zelf niet meer uitkomen. Ook niet met hulp van familie, vrienden of buren.

Vooral in grote steden zie je de laatste jaren steeds meer problemen ontstaan door ontwikkelingen als:

 • de toenemende vergrijzing waardoor de druk op allerlei vormen van thuiszorg groter wordt;
 • een hoog percentage schooluitvallers en een groot aantal zwerfjongeren, waardoor een concentratie van jeugdproblemen ontstaat;
 • de groei van het aantal dak- en thuislozen. Velen onder hen zijn verslaafd en/of oud-psychiatrisch patiënt;
 • de verdergaande individualisering waardoor sommige mensen in een maatschappelijk isolement terechtkomen.

Door deze ontwikkelingen moeten zowel de opleiding SPH als het werkveld zich steeds opnieuw bezinnen op de kerntaken van het werk.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 30 augustus 2016