Hogeschool van Amsterdam

Voor werkgevers

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Voordelen van een duale student

  • U krijgt te maken met een nieuwe categorie studenten die al heel wat competenties heeft verworven in andere sectoren en zeer gemotiveerd is om in de sociaal-agogische sector aan de slag te gaan.
  • U kunt het tekort aan personeel op een flexibele manier tijdelijk invullen.
  • Er zijn subsidies in de sfeer van verminderen loonafdracht (zie ook Financieringsvoordelen voor werkgevers)
  • Mogelijkheid tot nauwe samenwerking met het onderwijs.
  • Niet verplicht om na afloop van de opleiding de student een vast contract aan te bieden.

Financieringsvoordelen

Er zijn diverse mogelijkheden als werkgever om voordeel te halen uit het in dienst nemen van een duale student. Raadpleeg de websites van onderstaande instanties voor de actuele stand van zaken en eventuele veranderingen.

Voor nadere vragen over belastingmaatregelen en subsidiemogelijkheden voor duale werknemers kunnen werkgevers zich wenden tot hun brancheorganisatie en sectorfondsen voor het arbeidsmarktbeleid:

  • Voor Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang zijn dat de Maatschappelijk Ondernemers Groep www.mogroep.nl en de Sectorfondsen Zorg en Welzijn  www.fondsenzw.nl.
  • Bij reïntegratie in verband met een arbeidshandicap kan men gebruik maken van de Wet op de (Re)integratie Arbeidsgehandicapten (Wet REA). Zie voor nadere informatie  www.uwv.nl.
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 augustus 2017