Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 4

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Minor

In het eerste semester kies je een minor: een samenhangend keuzeprogramma van een half studiejaar. In dit halfjaar kun je ervoor kiezen om je competenties te verdiepen binnen je eigen vakgebied of juist te verbreden door een minor te volgen bij een andere opleiding of hogeschool.

Je werkt hierbij onder andere aan een vraagstuk in opdracht van een instelling waarmee de opleiding samenwerkt (een extern onderzoek ). Bij enkele minoren kun je onderzoek doen in het buitenland. Minoren die veel gekozen worden bij SPH zijn:

  • Jeugdzorg en Hulpverlening
  • Mensen met een Verstandelijke Beperking
  • Werken in Gedwongen Kaders
  • GGZ-agoog

Voor sommige minoren gelden bepaalde instapvoorwaarden. Kijk voor meer informatie en het complete minorenaanbod bij Minoren.

Afstuderen

Om af te studeren analyseer je een beroepsvraagstuk en werk je dit uit. Mede met behulp van een onderzoek kom je tot methodiekontwikkeling. Je legt dit vast in een schriftelijk werkstuk (Beroepsvraagstuk). Dit Beroepsvraagstuk kun je eventueel in het buitenland doen. Vervolgens verantwoord je je bevindingen in een eindgesprek met twee interne examinatoren.

Overige onderdelen

In de tweede helft van het vierde jaar neemt visieontwikkeling een belangrijke plaats in. Dat gebeurt in studieonderdelen als Verdieping Methodiek en Verdieping Gespreksvoering.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 juli 2016