Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 2 en 3

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Tweede jaar

In het tweede jaar focus je je op de probleemsituatie: de hulpvraag van cliënt en het cliëntsysteem. De professionele interventie staat hierbij centraal die om een breed georiënteerd methodisch handelen vraagt. Je leert maatschappelijk te denken en te handelen en ontwikkelt een visie op o.a. ethische vraagstukken. Hierbij wordt ook het internationaal perspectief betrokken.

  • Je verwerft kennis over psychopathologie en over maatschappelijke probleemsituaties.
  • Je leert complexe communicatievaardigheden, die nodig zijn in de interculturele samenleving.
  • Je leert methodisch handelen toe te passen en dit vanuit theoretische concepten te verantwoorden.
  • Je verdiept je in je stageorganisatie/werkplek

Door middel van onderzoeksopdracht werk je verder aan de ontwikkeling van je vaardigheden en realiseer je producten die een betekenis hebben in de professionele praktijk. Bij  Studieloopbaanbegeleiding en bij de praktijkopdrachten reflecteer je op professioneel handelen: je leert jezelf kennen in relatie tot cliënt/het cliëntsysteem en collega’s, en stemt je handelen daarop af.

Derde jaar

In studiejaar 3 focus je op het leren handelen in complexe probleemsituaties met een breed scala aan methoden en doelgroepen in diverse leefwerelden. Ook analyseer je uitvoerig de werkplek, inclusief de instellingsmethodiek. Supervisie ondersteunt je bij het reflecteren op hoe je als persoonlijkheid in het werk staat en hoe je je eigen denken, voelen, willen en handelen kunt integreren. In dit studiejaar werk je verder aan de ontwikkeling van je eigen visie op methodisch handelen. In werkcolleges spits je je toe op inhoudelijke methodische thema’s of specifieke kennisthema’s.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 juli 2016