Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Propedeuse

Het eerste jaar is verkennend en oriënterend, gericht op de ‘gewone’ woon- en leefsituatie. Door je werkervaring ontwikkel je vaardighedenen en leer je omgaan met groepen en individuen. Je krijgt een uitgebreid methodiekprogramma, waarin je het agogisch handelen van de sociaal pedagogisch hulpverlener beter leert kennen. Daarnaast voer je een onderzoek uit en bestaat het programma uit:

  • Theorievakken zoals Inleiding Levenslooppsychologie en Sociologie
  • practica voor het verwerven van vaardigheden

Je krijgt ook onderwijs in vaardigheden die nodig zijn om op hbo-niveau te studeren en je beroep straks professioneel uit te oefenen. Het gaat dan om studie– en beroepsvaardigheden. Je leert:

  • presentaties geven
  • beweringen onderbouwen
  • je staande houden in een discussie
  • gespreksvaardigheden
  • observeren
  • onderzoeksvaardigheden
  • studeren

Studieloopbaanbegeleiding (slb) vormt gedurende de hele opleiding een belangrijk onderdeel. Je slb-docent is je eerste aanspreekpunt en ondersteunt je bij belemmeringen in de studievoortgang.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 juli 2016