Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

SPH houdt rekening met de beschikbare tijd van duaalstudenten. Het onderstaande jaar-, week- en dagritme stelt je in staat je studie optimaal in te plannen.

Contacturen

Deze opleiding biedt studenten 8 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding.

Zelfstudie-uren

Naast de contacturen besteed je ca. 12 uren alleen of met je medestudenten aan projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

  • 240 studiepunten, verdeeld over vier jaar.
  • Elk studiejaar kun je 30 studiepunten behalen voor de lesprogramma’s en 30 studiepunten voor het werken in de praktijk. Dit toon je aan door het samenstellen van een portfolio. 
  • Alle schoolactiviteiten zijn geconcentreerd op een dag per week. Voor de propedeuse is dat donderdag, voor het tweede  jaar maandag, het derde  jaar dinsdag en voor het vierde  jaar vrijdag. Daarnaast heb je een studiebelasting van ongeveer 12 uur per week. 
  • Zelfstudie, zelfwerkzaamheid en literatuurstudie zijn in de handleidingen gespecificeerd, zodat je optimaal gebruik kunt maken van studiebegeleider, docenten, bibliotheek, medestudenten en voorzieningen op het terrein van informatie- en communicatietechnologie.
  • Er is geen avond- of weekendonderwijs. 
  • Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.
  • In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies.
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 juli 2016