Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

SPH houdt rekening met de beschikbare tijd van duaalstudenten. Het onderstaande jaar-, week- en dagritme stelt je in staat je studie optimaal in te plannen.

Contacturen

De contatcttijd van deze opleiding bestaat onder meer uit colleges en practica. Het aantal contacturen per week in het eerste studiejaar is 8. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie-uren

Je besteedt ca. 12 uren alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens). Een significant aantal van deze uren wordt ingevuld op je werkplek.

  • 240 studiepunten, verdeeld over vier jaar.
  • Elk studiejaar kun je 30 studiepunten behalen voor de lesprogramma’s en 30 studiepunten voor het werken in de praktijk. Dit toon je aan door het samenstellen van een portfolio. 
  • Alle schoolactiviteiten zijn geconcentreerd op een dag per week. Voor de propedeuse is dat donderdag, voor het tweede  jaar maandag, het derde  jaar dinsdag en voor het vierde  jaar vrijdag. Daarnaast heb je een studiebelasting van ongeveer 12 uur per week. 
  • Zelfstudie, zelfwerkzaamheid en literatuurstudie zijn in de handleidingen gespecificeerd, zodat je optimaal gebruik kunt maken van studiebegeleider, docenten, bibliotheek, medestudenten en voorzieningen op het terrein van informatie- en communicatietechnologie.
  • Er is geen avond- of weekendonderwijs. 
  • Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.
  • In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies.
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 augustus 2017