Hogeschool van Amsterdam

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Bachelor, deeltijd

Vanaf studiejaar 2019-2020 wordt de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) samengevoegd met de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) in de nieuwe opleiding Social Work.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht