Hogeschool van Amsterdam

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Bachelor, deeltijd

De opleiding SPH leid je op tot een professional die begeleiding biedt aan mensen die door bijzondere omstandigheden en beperkingen niet zelfstandig kunnen functioneren. In de begeleiding staat het leiden van een zinvol leven centraal. Het alledaagse leven is hierbij jouw hulpmiddel. Je ontwikkelt een eigen kijk op de manier waarop de cliënt sterker kan worden en zich ontwikkelt. Je betrekt hierbij de omgeving van de cliënt en je houdt rekening met invloeden vanuit de samenleving.

HvA SPH

SPH aan de Hogeschool van Amsterdam volg je midden in Amsterdam. Je krijgt tijdens je opleiding te maken met een grote diversiteit aan mensen en hulpvragen. Je doet veel praktijkervaring op tijdens praktijkopdrachten. Daarbij observeer je bijvoorbeeld een cliënt en doet een verbetervoorstel voor het handelen van de hulpverlener.

Lees meer

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit colleges en practica. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 12. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Lees meer

Als sociaal pedagogisch hulpverlener kun je mensen die thuiswonend zijn of – al dan niet gedwongen – zijn opgenomen in een instelling zowel individueel als in groepen begeleiden. Het gaat om die mensen die door een combinatie van factoren en omstandigheden voor korte of lange duur professionele ondersteuning nodig hebben bij het functioneren in hun woon- en leefsituatie. Dat kan bijvoorbeeld komen door een handicap, ziekte, stoornissen, relatie- of gezinsproblemen of ontwikkelingsproblemen.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Lees meer

Schrijf je bij voorkeur in op 1 mei, maar uiterlijk op 15 augustus, via hva.studielink.nl met je DigiD. Reken op minimaal vijf werkdagen voor de aanvraag van een DigiD. Na inschrijving word je uitgenodigd voor de studiekeuzecheck.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht