Hogeschool van Amsterdam

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Bachelor, deeltijd

De opleiding SPH leid je op tot een professional die begeleiding biedt aan mensen die door bijzondere omstandigheden en beperkingen niet zelfstandig kunnen functioneren. In de begeleiding staat het leiden van een zinvol leven centraal. Het alledaagse leven is hierbij jouw hulpmiddel. Je ontwikkelt een eigen kijk op de manier waarop de cliënt sterker kan worden en zich ontwikkelt. Je betrekt hierbij de omgeving van de cliënt en je houdt rekening met invloeden vanuit de samenleving.

HvA SPH

SPH aan de Hogeschool van Amsterdam volg je midden in Amsterdam. Je krijgt tijdens je opleiding te maken met een grote diversiteit aan mensen en hulpvragen.. Je doet veel praktijkervaring op tijdens praktijkopdrachten. Daarbij observeer je bijvoorbeeld een cliënt en doet een verbetervoorstel voor het handelen van de hulpverlener.

Lees meer

Deze opleiding omvat 240 studiepunten, verdeeld over vier jaar. Elk studiejaar kun je 30 studiepunten behalen voor de lesprogramma’s en 30 studiepunten voor het werken in de praktijk. Dit kun je aantonen door het samenstellen van een portfolio. Deze opleiding biedt studenten 8 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Als sociaal pedagogisch hulpverlener kun je mensen die thuiswonend zijn of – al dan niet gedwongen – zijn opgenomen in een instelling zowel individueel als in groepen begeleiden. Het gaat om die mensen die door een combinatie van factoren en omstandigheden voor korte of lange duur professionele ondersteuning nodig hebben bij het functioneren in hun woon- en leefsituatie. Dat kan bijvoorbeeld komen door een handicap, ziekte, stoornissen, relatie- of gezinsproblemen of ontwikkelingsproblemen.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Lees meer

Voor studiejaar 2017-2018 kun je je vanaf 1 oktober 2016 inschrijven aan de hand van het stappenplan inschrijven. Doe je verzoek tot inschrijving voor 1 augustus 2017. Een verplicht onderdeel van de inschrijving is de studiekeuzecheck.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht