Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Wil je in september 2018 met je opleiding beginnen, schrijf je dan vanaf 1 oktober 2017 in aan de hand van het stappenplan. Doe je verzoek tot inschrijving bij voorkeur voor 1 mei 2018, maar uiterlijk op 31 augustus 2018.

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student. Je krijgt een realistisch beeld van het onderwijs en de inhoud van de opleiding die je wilt volgen. Bovendien maak je al kennis met docenten van de opleiding en je medestudenten.

De studiekeuzecheck bestaat uit verschillende onderdelen.

Bij het college inleiding SPH krijg je iets te horen over de actuele stand van zaken omtrent het SPH beroep. Begrippen als methodiek, complexe leefsituaties en professionele competenties komen daarin aan de orde. Daarna ga je aan de hand van deze inhoud oefenen met een meerkeuzetoets zodat je een eerste indruk krijgt hoe dat bij onze opleiding gaat. Tijdens het middagprogramma staat de vaardigheid van het reflecteren centraal. Door middel van kleine oefeningen met medestudenten en het toepassen van de reflectiespiraal van Kolb ga jij met deze vaardigheid aan de gang. Jouw motivatie om de opleiding SPH deeltijd en duaal te volgen worden op deze wijze uitgewerkt.

09:45 - 10:00 uur inloop
10:00 - 11:00 uur college theorie inleiding SPH
11:00 - 12:00 uur toets theorie inleiding SPH
12:00 - 13:30 uur reflectiegesprek

De studiekeuzecheck vindt plaats op:

  • donderdag 31 mei 2018 van 10.00 - 13.45 uur
  • donderdag 21 juni 2018 van 10.00 - 13.45 uur
  • donderdag 23 augustus 2018 van 10.00 - 13.45 uur

Na inschrijving in Studielink ontvang je een uitnodiging van de HvA. Heb je deze niet ontvangen? Check je spam of neem contact op via hva.nl/vragenformulier.

Je ontvangt binnen twee weken een studiekeuzeadvies. Daarin geven we aan of de opleiding een passende keuze voor je is. Natuurlijk ga je ook nadenken of je ervaring tijdens je studiekeuzecheck overeen komt met je verwachtingen en of je deze opleiding echt wil doen. In het advies zal de praktijkreflectie zwaarder wegen dan de theorietoets.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 19 juni 2018