Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

SPH aan de Hogeschool van Amsterdam volg je midden in Amsterdam. Je krijgt tijdens je opleiding te maken met een grote diversiteit aan mensen en hulpvragen. Naast theorie doe je veel praktijkervaring op tijdens praktijkopdrachten.

Wil je weten welke vakken er gegeven worden tijdens de opleiding? Kijk dan in de Studiegids.

SPH is een competentiegerichte opleiding waarin theorie zo veel mogelijk wordt verbonden aan de beroepspraktijk. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en beroepshouding, denk hierbij aan het vertegenwoordigen van je cliënt, samenwerken met organisaties en signaleren van kwetsbare groepen.

In methodiekopdrachten en projectopdrachten werk je alleen of met een groepje medestudenten aan verschillende centrale beroepsvraagstukken. De groepsgrootte is tussen de 3 en 6 studenten. Je pakt bijvoorbeeld een fictief praktijkprobleem aan met behulp van literatuur. Daarnaast zijn er practica waarin je beroepsvaardigheden leert. Op deze manier werk je aan het ontwikkelen van je competenties.

Vanaf de eerste dag van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider (slb’er) toegewezen. De slb’er is je mentor die je met raad en daad bijstaat. Samen praat je over je studievoortgang, ambities, studieplanning, maar ook je eventuele studieproblemen. Daarnaast ondersteunt je slb’er je tijdens groepsbijeenkomsten, bij het ontwikkelen van studievaardigheden en bij het opbouwen van je portfolio.

Elk studiejaar zijn er 60 studiepunten te behalen. De helft van de studiepunten behaal je door het praktijkdeel succesvol af te ronden. Dit doe je door het samenstellen van een portfolio en het voeren van een portfoliogesprek, waarin je je competentieontwikkeling op de werkplek verantwoordt. 

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 juli 2016