Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

SPH houdt rekening met de beschikbare tijd van een deeltijdstudent. Onderaan vind je meer informatie om je studie optimaal te plannen.

Contacturen

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit colleges en practica. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 12. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie-uren

Je besteedt ca. 28 uren alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens). Een significant aantal van deze uren wordt ingevuld op je werkplek.

Overzicht

  • 42 lesweken per jaar. 
  • Gemiddeld 40 uur per week.
  • De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit colleges en trainingen.
  • Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 12. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.
  • Verder besteed je ca. 28 uren alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens). Een significant aantal van deze uren wordt ingevuld op je werkplek. 
  • Tijdens je opleiding heb je in het eerste jaar op donderdag les. Keuzevakken worden soms in de avond gegeven; er is geen weekend onderwijs. 
  • In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.
  • Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 augustus 2017