Hogeschool van Amsterdam

Sociaal Juridische Dienstverlening

Sociaal-Juridische Dienstverlening. Bachelor, voltijd

Tijdens de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) krijg je te maken met de mens en het recht. Aan de hand van thema’s als Arbeid en Inkomen, Criminaliteit en Veiligheid, en Integrale Schulddienstverlening leer je te werken met wetten en regelgeving. Daarnaast bereiden vakken op het gebied van communicatie en methodiek en maatschappij je voor op de maatschappelijke kant van het beroep.

HvA SJD

Het onderwijsprogramma van SJD bestaat uit vier blokken met verschillende onderwijsvormen zoals hoorcolleges, individuele begeleiding en trainingen.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Naast de contacturen besteed je ca. 20 uren alleen of met je medestudenten aan projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Lees meer

Een SJD’er is breed inzetbaar bij verschillende organisaties en uiteenlopende functies, zowel in de non-profit als de profit sector. Voorbeelden zijn sociaal raadsman/-vrouw, schulddienstverlener, leerplichtambtenaar, casemanager Sociale Zaken, woonconsulent, sociaal-juridisch medewerker VluchtelingenWerk, juridisch medewerker bij het Juridisch Loket of een adviesbureau.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht