Hogeschool van Amsterdam

Sociaal Juridische Dienstverlening

Sociaal-Juridische Dienstverlening. Bachelor, voltijd

Tijdens de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) krijg je te maken met de mens en het recht. Aan de hand van thema’s als Arbeid en Inkomen, Criminaliteit en Veiligheid, en Integrale Schulddienstverlening werk je met wetten en regelgeving. Vakken op het gebied van communicatie en methodiek en maatschappij bereiden je voor op de maatschappelijke kant van het beroep.

Bekijk video's over Sociaal Juridische Dienstverlening

Het onderwijsprogramma van SJD bestaat uit vier blokken met verschillende onderwijsvormen zoals hoorcolleges, individuele begeleiding en trainingen.

Lees meer

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit colleges en practica. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 21. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Lees meer

Een SJD’er is breed inzetbaar bij verschillende organisaties en in uiteenlopende functies, zowel in de non-profit als de profit sector. Voorbeelden zijn sociaal raadsman/-vrouw, schulddienstverlener, leerplichtambtenaar, klantmanager werk, participatie en inkomen, woonconsulent, sociaal-juridisch medewerker VluchtelingenWerk, reclasseringsmedewerker of juridisch medewerker bij het Juridisch Loket of een juridisch adviesbureau.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via hva.studielink.nl met je DigiD. Reken op minimaal 5 werkdagen voor de aanvraag van een DigiD. Na inschrijving doe je verplicht een studiekeuzecheck. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging van de opleiding en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht