Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Sociaal Juridische Dienstverlening

Schrijf je in op uiterlijk 1 mei 2018 voor studiejaar 2018-2019. Gebruik hiervoor het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student. Je krijgt een realistisch beeld van het onderwijs en de inhoud van de opleiding die je wilt volgen. Bovendien maak je al kennis met docenten van de opleiding en je medestudenten.

De studiekeuzecheck bestaat uit verschillende onderdelen.

SJD wil graag met jou in gesprek gaan over de opleiding die je wil gaan volgen, het werkveld en jouw verwachtingen.  Je bereidt je thuis voor op de toetsen Arbeidsrecht en Taalvaardigheid met behulp van een webcollege en oefenmateriaal.

8:30 – 9:00 uur inloop
9:00 – 9:15 uur plenaire opening
9:15 – 10:45 uur werkcollege
10:45 – 11:00 uur pauze
11:00 – 12:50 uur toetsen arbeidsrecht en taalvaardigheid

De studiekeuzecheck vindt plaats op:

  • zaterdag 21 april 2018 van 9.00 - 13.00 uur
  • zaterdag 9 juni 2018 van 9.00 - 13.00 uur
  • dinsdag 10 juli 2018 van 9.00 - 13.00 uur

Na inschrijving in Studielink ontvang je een uitnodiging van de HvA. Heb je deze niet ontvangen? Check je spam of neem contact op via hva.nl/vragenformulier.

Je bereidt je thuis voor op het arbeidsrecht en het schrijven van een essay. We gaan tijdens de SKC in de werkcolleges hier verder mee aan de slag en hierdoor ben je in staat de toetsen over deze onderwerpen goed te maken. Jouw kennis en vaardigheden worden getoetst in een multiple-choicetoets over arbeidsrecht en het schrijven van een essay. Je krijgt een positief studiekeuzeadvies indien je voor beide toetsen een voldoende haalt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 13 oktober 2017