Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Sociaal Juridische Dienstverlening

Je kunt je niet meer inschrijven voor studiejaar 2017-2018. De uiterste inschrijfdeadline was 1 mei. Voor studenten die huidig studiejaar bij een andere opleiding van de HvA of een andere instelling (hogeschool of universiteit) studeren en willen (of moeten) switchen, geldt een uitzondering. En ook als je je voor 1 mei al had ingeschreven voor een andere opleiding, maar na 1 mei je studiekeuze wijzigt, mag je je nog inschrijven tot uiterlijk 15 augustus. Lees meer.  

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student. Je krijgt een realistisch beeld van het onderwijs en de inhoud van de opleiding die je wilt volgen. Bovendien maak je al kennis met docenten van de opleiding en je medestudenten.

De studiekeuzecheck bestaat uit verschillende onderdelen.

De opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening is een veelzijdige opleiding die ontwikkelingen in de maatschappij en het werkveld nauwlettend volgt. Graag willen wij met jou tijdens de studiekeuzecheck in gesprek over het arbeidsrecht en de actualiteit en laten we je zien hoe je je standpunt en de onderbouwing hiervan kunt weergeven in een essay.   

8:30 – 9:00 uur inloop
9:00 – 9:15  uur plenaire opening
9:15 – 10:00 uur hoorcollege SJD in de praktijk 
10:00 – 10:45 uur werkcollege
10:45 – 11:00 uur pauze
11:00 – 12:50  toetsen arbeidsrecht en taalvaardighei

De studiekeuzecheck vindt plaats op:

  • donderdag 24 augustus

Deelname aan de studiekeuzecheck op donderdag 24 augustus is alleen mogelijk als je:

  • als zittend student in het hoger onderwijs in 2017 een negatief bindend studieadvies krijgt (of hebt gekregen) voor je huidige opleiding;
  • in het studiejaar 2016-2017 ingeschreven bent geweest bij een andere opleiding van de HvA of een andere hogeschool/universiteit en wilt switchen naar Sociaal Juridische Dienstverlening;
  • al voor 1 mei 2017 een verzoek tot inschrijving hebt gedaan voor een andere opleiding in het hoger onderwijs, maar (na deelname aan de studiekeuzecheck bij die opleiding) je studiekeuze wilt wijzigen.

Je bereidt je thuis voor op het arbeidsrecht en het schrijven van een essay. We gaan tijdens de SKC in de werkcolleges hier verder mee aan de slag en hierdoor ben je in staat de toetsen over deze onderwerpen goed te maken. Jouw kennis en vaardigheden worden getoetst in een multiple-choicetoets over arbeidsrecht en het schrijven van een essay. Je krijgt een positief studiekeuzeadvies indien je voor beide toetsen een voldoende haalt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 juni 2017