Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Sociaal Juridische Dienstverlening

Voor studiejaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017 tot uiterlijk 1 mei 2018 inschrijven aan de hand van het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student. Je krijgt een realistisch beeld van het onderwijs en de inhoud van de opleiding die je wilt volgen. Bovendien maak je al kennis met docenten van de opleiding en je medestudenten.

De studiekeuzecheck bestaat uit verschillende onderdelen.

De opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening is een veelzijdige opleiding die ontwikkelingen in de maatschappij en het werkveld nauwlettend volgt. Graag willen wij met jou tijdens de studiekeuzecheck in gesprek over het arbeidsrecht en de actualiteit en laten we je zien hoe je je standpunt en de onderbouwing hiervan kunt weergeven in een essay.   

8:30 – 9:00 uur inloop
9:00 – 9:15 uur plenaire opening
9:15 – 10:00 uur hoorcollege SJD in de praktijk 
10:00 – 10:45 uur werkcollege
10:45 – 11:00 uur pauze
11:00 – 12:50 uur toetsen arbeidsrecht en taalvaardigheid

De studiekeuzecheck vindt plaats op:

  • zaterdag 21 april 2018 van 9.00 - 13.00 uur
  • zaterdag 9 juni 2018 van 9.00 - 13.00 uur
  • dinsdag 10 juli 2018 van 9.00 - 13.00 uur

Na inschrijving in Studielink ontvang je een uitnodiging van de HvA. Heb je deze niet ontvangen? Check je spam of neem contact op via hva.nl/vragenformulier.

Je bereidt je thuis voor op het arbeidsrecht en het schrijven van een essay. We gaan tijdens de SKC in de werkcolleges hier verder mee aan de slag en hierdoor ben je in staat de toetsen over deze onderwerpen goed te maken. Jouw kennis en vaardigheden worden getoetst in een multiple-choicetoets over arbeidsrecht en het schrijven van een essay. Je krijgt een positief studiekeuzeadvies indien je voor beide toetsen een voldoende haalt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 1 september 2017