Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Sociaal Juridische Dienstverlening

Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) is een vierjarige voltijd bacheloropleiding. Het eerste jaar van de opleiding is de propedeuse. Het tweede, derde en vierde studiejaar vormen de hoofdfase.

Elk studiejaar bestaat uit vier blokken van tien weken. In ieder blok staat een interessant en actueel thema uit de praktijk centraal, zoals Criminaliteit en Veiligheid, Arbeid en Inkomen of Integrale Schulddienstverlening.

De klassen in het eerste en tweede jaar bestaan uit 22 studenten. Zo is er voor iedere student voldoende aandacht van de docent. Voor ambitieuze studenten, die extra uitdaging willen, biedt de faculteit aanvullend onderwijs.

Wil je weten welke vakken er gegeven worden tijdens de opleiding? Kijk dan in de Studiegids bij de afzonderlijke leerjaren.

SJD is een competentiegerichte opleiding waarin het leren en de beroepspraktijk met elkaar zijn verbonden. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Gedurende de vier jaar van je opleiding werk je aan het ontwikkelen van competenties die je nodig hebt in de juridische beroepspraktijk. Dit betekent dat je zowel nieuwsgierig moet zijn naar de juridische vraagstukken als naar de achtergronden van de mensen die bij je komen.

Centraal in de opleiding SJD staan praktische opdrachten uit de sociaal-juridische praktijk. Door het maken van beroepsproducten werk je aan het ontwikkelen van je competenties. Voorbeelden:

  • Het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift. Hiermee maak je bijvoorbeeld bezwaar tegen de beëindiging van een uitkering.
  • Het maken van een schuldsaneringsplan. Bijvoorbeeld voor cliënten met grote schulden bij de schuldhulpverlening.
  • Het schrijven van een klachtenbrief voor een cliënt die zich onjuist behandeld voelt door een overheidsinstantie.
  • Als leerplichtambtenaar een verslag schrijven over een huisbezoek of een proces verbaal opstellen.
  • Het maken van een individueel coachings-/trajectplan bij het jongerenloket van de gemeente waarmee werkloze jongeren weer aan het werk geholpen kunnen worden.
  • Het adviseren van cliënten bij de vakbond bij dreigend ontslag of arbeidsongeschiktheid.
  • Het geven van voorlichting over nieuwe wet- en regelgeving en beleid bij gemeenten of juridische organisaties.
  • Een bemiddelingsgesprek voeren bij geschillen tussen huurders. Bijvoorbeeld bij een woningbouwcorporatie.
  • Het adviseren en begeleiden van asielzoekers in de asielprocedure bij VluchtelingenWerk.

Vanaf de eerste dag van je opleiding krijg je een studentbegeleider (sb’er) toegewezen. Je bespreekt met jouw sb’er je studievoortgang, ambities en eventuele studieproblemen. Daarnaast ondersteunt je sb’er je tijdens groepsbijeenkomsten, bij het ontwikkelen van studievaardigheden en bij het opbouwen van je portfolio.

Tijdens je opleiding SJD speelt taal bij nagenoeg alle vakken een belangrijke rol. Er wordt daarom van je verwacht dat je goed Nederlands spreekt en schrijft en dat je vaardig bent in begrijpend lezen. We adviseren studenten die moeite hebben met taal om zich daarop goed voor te bereiden voordat de opleiding van start gaat. Ben je eenmaal begonnen met de opleiding SJD, dan kun je je inschrijven voor een cursus taalondersteuning.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 27 juli 2017