Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Sociaal Juridische Dienstverlening

De wereld om ons heen verandert voortdurend en met een onderzoekende houding en de juiste onderzoeksvaardigheden ben je in staat om je vakkennis op peil te houden en je handelen aan te passen aan nieuwe kennis en veranderende inzichten.

Tijdens de opleiding SJD werk je op verschillende manieren aan je onderzoeksvaardigheden.

Bij het vak Onderzoeksmethoden in het tweede jaar maak je kennis met de grondbeginselen van praktijkgericht onderzoek. Vervolgens doe je tijdens jouw stage in het derde jaar een klein onderzoek, dat de praktijkopdracht heet. In het vierde jaar ga je zelf een praktijkgericht onderzoek opzetten dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van relevant beleid en het oplossen van problemen in de sociaal juridische praktijk. 

Het onderzoek van Maatschappij en Recht vindt plaats in het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie. Hier werken docenten en onderzoekers samen met onderwijs en beroepspraktijk aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Studenten werken mee aan het onderzoek of volgen een minor waarin de resultaten van het onderzoek worden gedeeld.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 27 juli 2017