Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma– Jaar 1

Sociaal Juridische Dienstverlening

Het eerste jaar van je studie, oftewel de propedeuse, begint met een introductieperiode van een week waarin je kennismaakt met je medestudenten, je studieloopbaanbegeleider en de opleiding SJD. Daarna start het onderwijsprogramma van het eerste jaar.

Het eerstejaarsprogramma is verdeeld in vier blokken van ongeveer tien weken. Tijdens de eerste twee blokken staat de verkenning van het sociaal-juridisch beroepenveld centraal. Ook is er veel aandacht voor communicatieve, methodische en juridische basiskennis en -vaardigheden.

Vanaf blok 3 krijg je themagericht onderwijs, waarin privaatrecht centraal staat. In het privaatrecht gaat het om de verhouding tussen burgers onderling. Ook krijg je dan verdiepende communicatieve en methodische vakken aangeboden. In het programma Ken Je Cliënt maak je een eerste praktijkverkenning.

Propedeusecertificaat

Na afronding van het eerste jaar ontvang je een propedeusecertificaat. Je begint daarna aan de hoofdfase van je studie.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 juli 2016