Hogeschool van Amsterdam

Pedagogiek

Bachelor, voltijd

Hoe zet je een cursus op voor ouders met lastige pubers? Wat is het beste pedagogische klimaat op een kinderdagverblijf? Tijdens de opleiding Pedagogiek leer je hoe je deze vragen en problemen aanpakt.

De opleiding Pedagogiek is sterk praktijkgericht en steunt op een stevige theoretische basis. Belangrijke vakken in het eerste studiejaar zijn onder andere: Pedagogiek, Inleiding Opvoedingsondersteuning, Psychologie, Communiceren met Kinderen, Onderzoeksmethoden, Sociologie, Inleiding Kinderopvang en Diversiteit in de Grote Stad. Vanaf het eerste jaar loop je stage bij een instelling voor huiswerkbegeleiding, op (basis)scholen, in de kinderopvang, bij de Weekend Academie of bij BOOT. Aan het eind van het tweede jaar maak je de keuze voor de opleiding Pedagogiek of de lerarenopleiding Pedagogiek. Bij Pedagogiek loop je in het derde jaar stage en heb je één dag per week les. In het vierde jaar kies je een minor en rond je de studie af met een praktijkonderzoek.

Lees meer

Je hebt 42 lesweken per jaar. De contacttijd bij de opleiding bestaat uit onder meer hoor- en werkcolleges, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerstejaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Reken daarnaast op vijftien tot twintig uur zelfstudie per week.

Lees meer

Als afgestudeerd hbo-pedagoog kun je werken in adviserende en begeleidende functies in de jeugdzorg, pedagogisch preventiewerk en voorlichting, kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Denk verder aan coördinerende functies in diverse projecten voor opvoedingsondersteuning, op basisscholen en in buurtnetwerken. Ook kun je functies vervullen die gericht zijn op ontwikkeling van onderwijs-, welzijns- en jeugdbeleid.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding per individu of er sprake kan zijn van vrijstelling voor een vak.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via hva.studielink.nl met je DigiD. Reken op minimaal vijf werkdagen voor de aanvraag van een DigiD. Na inschrijving doe je verplicht een studiecheck. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging van de opleiding en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding