Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In jaar een, het propedeusejaar oriënteer je je breed op het beroep van pedagoog. Zo ontdek je of dit beroep bij je past. Je leert verschillende werkvelden en verschillende doelgroepen in de grote stad kennen. Je krijgt vakken op het gebied van pedagogiek en op het gebied van sociale wetenschap, communicatie, management en beleid en onderzoek. 

Vakinhoud

Hieronder vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in het eerste studiejaar volgt. De onderwijsteams stellen de uiteindelijke programma's vast. In de studiegids vind je meer informatie over de vakken. Hier kun je op vakken of opleiding zoeken.

Dit zijn de inhoudelijke vakken Pedagogiek, Inleiding Opvoedingsondersteuning, Diversiteit in de Grote Stad, Communiceren met Kinderen, Psychologie, Onderzoeksmethoden, Inleiding Jeugdzorg, Inleiding Kinderopvang, Communiceren en ICT, Ontwikkelingspsychologie, Management Organisatie en Beleid, Sociologie, Inleiding Onderwijs en Inleiding in de Filosofie.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 juni 2017