Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In jaar een, het propedeusejaar, oriënteer je je breed op het beroep van pedagoog. Zo ontdek je of dit beroep bij je past. Je leert verschillende werkvelden en verschillende doelgroepen in de grote stad kennen. Je krijgt vakken op het gebied van pedagogiek en op het gebied van sociale wetenschap, communicatie, management en beleid en onderzoek. 

Vakinhoud

Hieronder vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in het eerste studiejaar volgt. De onderwijsteams stellen de uiteindelijke programma's vast. In de studiegids vind je meer informatie over de vakken. Hier kun je op vakken of opleiding zoeken.

 • Inleiding Opvoedingsondersteuning
 • Hedendaagse Pedagogiek
 • Psychologie
 • Inleiding Communicatie
 • Diversiteit in de Grote Stad
 • Inleiding Jonge Kind
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Management, Organisatie en Beleid
 • Communiceren met Kinderen
 • Inleiding Onderwijs
 • Historische Pedagogiek
 • Creativiteit en Spel
 • Inleiding Jeugdzorg
 • Sociologie
 • Onderzoeksmethoden
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 oktober 2017