Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Als hbo-pedagoog kun je verschillende functies en taken hebben binnen verschillende werkvelden.

WERKVELDEN

Kinderopvang en voor-, vroeg en naschoolse educatie

 • Instellingen voor kinderopvang, welzijnsinstelingen
 • Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorscholen
 • Brede school
 • Welzijnsinstellingen Jeugdwelzijnswerk

Opvoedingsondersteuning

 • Consultatiebureaus, Ouder- en kindcentra, Bureaus Jeugdzorg, Opvoedsteunpunten
 • Instellingen voor gespecialiseerde, intensieve jeugdzorg

Onderwijs en Jeugdzorg

 • Basisscholen en speciaal buitengewoon onderwijs
 • Scholen voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (ROC's)
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Lokale, provinciale- en rijksoverheid
 • Bureaus Halt, Jeugdreclassering

BEROEPSMOGELIJKHEDEN

 • Adviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Coördinator
 • Intern begeleider in het basisonderwijs
 • Pedagoog bij een Kinderdagverblijf
 • Pedagoog bij een Opvoedsteunpunt
 • Pedagoog op een Brede School
 • Trainer
 • Voorlichter
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 oktober 2017