Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

Het derde jaar staat voor een groot deel in het teken van je stage. Je krijgt vakken die je functioneren in je stage ondersteunen, zoals Communiceren met Professionals, Groepsdynamica en Beroepsethiek. Meer informatie over de vakken vind je in de  studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 november 2015