Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In jaar een, het propedeusejaar, oriënteer je je breed op het beroep van pedagoog. Zo ontdek je of dit beroep bij je past. Je leert verschillende werkvelden en verschillende doelgroepen in de grote stad kennen. Je krijgt vakken op het gebied van pedagogiek en op het gebied van sociale wetenschap, communicatie, management en beleid en onderzoek.

Vakinhoud

Hieronder vind je een globaal overzicht van modules die je in het eerste studiejaar volgt. De onderwijsteams stellen de uiteindelijke programma's vast. In de studiegids vind je meer informatie over de vakken. Hier kun je zoeken op vakken of op opleiding.

 • Pedagogiek
 • Inleiding opvoedingsondersteuning
 • Diversiteit in de grote stad
 • Communiceren met kinderen
 • Psychologie
 • Onderzoeksmethoden
 • Inleiding Jeugdzorg
 • Communiceren en ICT
 • Inleiding Kinderopvang
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Sociologie
 • Inleiding onderwijs
 • Filosofie
 • Werkplekleren
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 november 2015