Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot de opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een vwo-diploma of als je al een bachelor of master hebt afgerond. Wil je instromen met een havo-diploma, dan moet je gemiddelde cijfer een 8 zijn.

Aanvullende landelijke toelatingseisen

Wil je instromen met een havo-diploma, dan gelden er aanvullende landelijke toelatingseisen. Je moet in dat geval landelijke toelatingstoetsen maken voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Meer weten over de toelatingstoets? De website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl geeft je alle informatie over de toetsen.

 

Toelatingseisen deeltijdopleiding Pabo HvA

De opleiding telt 180 studiepunten verdeeld over 3 jaar. Het is mogelijk om vrijstellingen aan te vragen. Bijvoorbeeld voor de minor of een deel van je stage. De examencommissie van de opleiding bepaalt uiteindelijk of je de vrijstelling krijgt.

Contact 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het onderwijsbureau, via e-mail: onderwijsbureau-foo@hva.nl.

Extra toelatingsmogelijkheden

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 augustus 2017