Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de opleiding Pabo mag je jezelf Bachelor of Education noemen.

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 34808. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de IB-Groep is Opleiding tot leraar Basisonderwijs, de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de bachelortitel vind je op www.hva.nl/bama/bachelors.htm. Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 november 2015