Hogeschool van Amsterdam

Pabo HvA

Opleiding tot leraar Basisonderwijs (3-jarig traject). Bachelor, deeltijd

Hoe geef je kinderen met verschillende culturele en sociale achtergronden de kennis en vaardigheden mee om straks goed te kunnen functioneren in de multiculturele maatschappij? Op de Pabo maak je kennis met de diversiteit in de stad en leer je rekening te houden met verschillen tussen leerlingen op het gebied van taal, cultuur, religie en achtergrond.

De deeltijdopleiding Pabo HvA is zowel kennis- als praktijkgericht. Het onderwijsaanbod bestaat uit hoor- en werkcolleges. Ieder blok van tien weken wordt afgesloten met toetsweken. Daarnaast werk je aan een beroepsopdracht, waarbij je theorie en praktijk aan elkaar koppelt. Je volgt vakcolleges, vakken die op de basisschool op het programma staan. In het eerste jaar krijg je onder andere de volgende vakken: Nederlands, Rekenen, Pedagogiek, Biologie en Natuurkunde. Je start je stage in het eerste semester in de onderbouw, groep 3 of 4. In het tweede semester loop je stage in de bovenbouw. In het tweede jaar begin je je stage in groep 1-2. Daarna kies je voor het jonge of oudere kind als afstudeerrichting. Het behalen van de landelijke kennistoets aan het eind van de opleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten minimaal 14,4 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Nadat je de Pabo HvA succesvol hebt afgerond, ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijs. Er zijn mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld in functies als remedial teacher of intern begeleider.

Lees meer

Je wordt toegelaten tot de driejarige deeltijdopleiding met vwo-diploma of afgeronde hbo- of wo-bachelor. Je bent ook toelaatbaar als je een havo-diploma hebt met minimaal een 8 als gemiddeld eindcijfer.

Lees meer

Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk op 15 augustus via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding