Hogeschool van Amsterdam

Pabo HvA

Opleiding tot leraar Basisonderwijs (3-jarig traject). Bachelor, deeltijd

Hoe geef je kinderen met verschillende achtergronden de kennis en vaardigheden mee om straks goed te kunnen functioneren in de multiculturele maatschappij? Op de Pabo HvA maak je kennis met de diversiteit van de grote stad en leer je rekening te houden met verschillen tussen leerlingen en ouders op het gebied van taal, cultuur, religie en sociaaleconomische achtergrond.

De deeltijdopleiding Pabo HvA is zowel kennis- als praktijkgericht. Het onderwijsaanbod bestaat uit hoor- en werkcolleges. Ieder blok van tien weken wordt afgesloten met toetsweken. Daarnaast werk je aan een beroepsopdracht, waarbij je theorie en praktijk aan elkaar koppelt. Je volgt vakcolleges, vakken die op de basisschool op het programma staan. In het eerste jaar krijg je onder andere de volgende vakken: Nederlands, Rekenen, Pedagogiek, Biologie en Muziek. Je start je stage in het eerste semester in de onderbouw, groep 3 of 4. In het tweede semester loop je stage in de bovenbouw. In het tweede jaar begin je je stage in groep 1-2. Daarna kies je voor het jonge of oudere kind als afstudeerrichting. Het behalen van de landelijke kennistoets aan het eind van de opleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

Lees meer

Elk jaar bestaat uit vier blokken van 10 weken. De lessen van het eerste studiejaar worden geroosterd op woensdagen tussen 08.30 en 22.00 uur. Daarnaast loop je één dag in de week stage op een opleidingsschool. Dit is meestal de dinsdag.

Lees meer

Nadat je de Pabo HvA succesvol hebt afgerond, ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijs. Op dit moment is er veel vraag naar goed opgeleide leerkrachten Nadat je de Pabo HvA succesvol hebt afgerond, ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijsbasisonderwijs. Je kunt je blijven ontwikkelen door een master of nascholingstraject te volgen. Bijvoorbeeld om de rol van remedial teacher of intern begeleider te vervullen of een voortrekkers te bij onderwijsvernieuwing binnen je school.

Lees meer

Je wordt toegelaten tot de driejarige deeltijdopleiding met vwo-diploma of afgeronde hbo- of wo-bachelor. Je bent ook toelaatbaar als je een havo-diploma hebt met minimaal een 8 als gemiddeld eindcijfer. Wil je instromen met een havo-diploma, dan gelden er aanvullende, landelijke toelatingseisen. Je moet landelijke toelatingstoetsen maken voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Op goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie over de toetsen.

Lees meer

Wil je in september 2018 met je opleiding beginnen, schrijf je dan vanaf 1 oktober 2017 in aan de hand van het stappenplan. Doe je verzoek tot inschrijving bij voorkeur voor 1 mei 2018, maar uiterlijk op 31 augustus 2018. Na aanmelding in Studielink meld je je aan voor een intake.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding