Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

In deze driejarige deeltijdvariant lever je zelf een grote bijdrage aan de ontwikkeling van je pedagogische en didactische vaardigheden. De opleiding is zowel kennis- als praktijkgericht. Een dag per week is gereserveerd voor de stage op een basisschool in Amsterdam of omstreken. Anderhalve dag per week krijg je colleges aangeboden over de ontwikkeling van kinderen en vakdidactiek.

Urban Education 

Amsterdam heeft een kleurrijke samenleving door culturele en sociale verschillen. De stad heeft een rijk palet aan basisscholen: van Islamitische tot vrije school, en van montessorionderwijs tot integraal kindcentrum. Op de Pabo HvA word je in deze omgeving opgeleid. Je leert het vak in de praktijk door stage te lopen op een school waar je intensief wordt begeleid. Je leert denken in oplossingen en gebruik te maken van Amsterdam als leeromgeving. Je maakt kennis met de diversiteit in de stad en leert rekening te houden met verschillen tussen leerlingen op het gebied van taal, cultuur, religie, niveau, interesse en sociale achtergrond. Je leert op een professionele manier om te gaan met collega’s, ouders en leerlingen. Ook maak je kennis met zorginstanties buiten de school waar kinderen met speciale problemen terechtkunnen. Kortom, je leert het beste uit kinderen te halen en leidt ze op tot volwaardig burger. 

Inrichting van het onderwijs

Elk jaar bestaat uit vier blokken van 10 weken. Je hebt college op woensdag van 13.30-22.00 uur en op een andere avond van 17.00-22.00 uur. Daarnaast loopt je één dag in de week stage op een opleidingsschool. Dit is meestal de dinsdag. Je start meteen bij het begin van de opleiding met je stage. In het eerste semester in jaar 1 is dat in groep 3 en/of 4. 

Het curriculum

In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het curriculum en kun je alle op dit moment aangeboden studieonderdelen bekijken. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 30 augustus 2017