Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

Hieronder vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in het tweede jaar volgt.

  • Voeding en Gezondheid
  • Financiële Organisatie
  • Voeding en Scheikunde
  • HACCP en Veiligheid
  • Vakdidactiek vmbo
  • Vakdidactiek BVE
  • Beroepsopdrachten (onderwijskundige vakken)

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 29 september 2015