Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

Hieronder vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in het eerste studiejaar volgt. De onderwijsteams stellen de uiteindelijke programma's vast.

  • Algemene Natuurwetenschappen: Biologie 1 en 2
  • Algemene Natuurwetenschappen: Scheikunde 1 en 2
  • Hygiëne
  • Microbiologie
  • Organisatie en Personeel
  • Vakdidactiek Basis
  • Beroepsopdrachten (onderwijskundige vakken)
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 april 2017