Hogeschool van Amsterdam

Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn

AD Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn. Associate degree, deeltijd

Ben jij een vakman of -vrouw met ervaring binnen de gezondheidszorg of de welzijnssector en wil je je kennis en vaardigheden doorgeven aan vmbo- en mbo-leerlingen? Dan is dit Associate degree-programma misschien wat voor jou.

Dit tweejarige deeltijdprogramma is voor de helft gericht op vakinhoudelijke kennis en voor de andere helft op kennis en vaardigheden die je voorbereiden op het beroep van onderwijsondersteuner. Het programma sluit aan op delen van het curriculum van de bacheloropleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn tweedegraads. Het eerste jaar is gelijk aan deze bachelor en sluit je af met een propedeusediploma. Ook loop je stage (werkplekleren) op een school. Als je al werkzaam bent op een school vertaal je theorie en didactische concepten naar je eigen praktijk. In het tweede jaar volg je met name vakken waarbij praktische vaardigheden worden aangeleerd en vakdidactiek.Tijdens je opleiding krijg je twee keer een assessment. Het eerste wordt afgenomen aan het einde van het eerste jaar. Het eindassessment Ad wordt afgenomen aan het eind van de opleiding.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten minimaal 14,4 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Er is op dit moment behoefte aan praktijkbegeleiders en onderwijsondersteuners. Dat komt doordat leerlingen de (beroeps)vaardigheden en (beroeps)houding met name in de praktijk opdoen en daarin begeleid moeten worden. Daarnaast biedt het Ad-programma toegang tot de bachelor Leraar Gezondheidszorg en Welzijn.

Lees meer

Om rechtstreeks toegelaten te worden tot een Associate degree-programma heb je minimaal een mbo-4 of havo-diploma nodig. Heb je een diploma op mbo-3-niveau, neem dan deel aan het 21+ toelatingsexamen. Studenten met een aanverwant mbo-diploma komen mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Neem hiervoor contact op met de coördinator van de opleiding, a.van.lith@hva.nl. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding per individu of er sprake kan zijn van studieduurverkorting en/ of vrijstelling.

Lees meer

Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk op 15 augustus via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding