Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het tweejarige programma is voor de helft gericht op vakinhoudelijke kennis. De andere helft van het programma is gericht op kennis en vaardigheden die je voorbereiden op het beroep van onderwijsondersteuner.

Het programma van het eerste jaar is gelijk aan de bacheloropleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn. In het tweede jaar volg je met name vakken waarbij praktische vaardigheden worden aangeleerd en vakdidactiek.

Je krijgt ondermeer de volgende vakken:

Eerste jaar:

  • Skills Voeding
  • Anatomie en Fysiologie
  • Ontwikkelingspsychologie

Tweede jaar:

  • Gezondheid en Gedrag
  • Voedingsleer
  • Vakdidactiek

Naast het volgen van lessen en het toepassen van het geleerde in de onderwijspraktijk (werkplekleren) word je gedurende je hele studie begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Deze bereidt je ook voor op het eindassessment. Uitgebreide informatie over alle vakken vind je in de studiegids.

Werk je al als onderwijsondersteuner?

Dan kun je op de school waar je werkzaam bent je beroepsopdrachten uitvoeren. Op deze manier pas je datgene wat je leert direct toe op je eigen praktijksituatie.

Eindassessment

Je sluit het Associate Degree programma af met een eindassessment.

 

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 december 2017