Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het programma sluit aan bij de inhoud en het curriculum van de bacheloropleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn. Het eerste jaar (propedeuse) van de AD-opleiding is gelijk aan het eerste jaar van de bacheloropleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Het is mogelijk om na een jaar al over te stappen op de bachelor.

In het eerste jaar verdiep je je vooral in vakinhoudelijke kennis. Ook volg je een generieke onderwijseenheid en loop je een korte stage (werkplekleren) op een school. Werk je al als onderwijsondersteuner op een school? Dan kun je de beroepsopdrachten uitvoeren op je eigen school. Op die manier pas je datgene wat je leert, direct toe op je eigen praktijksituatie.     

Tijdens je opleiding krijg je twee keer een assessment. Het eerste wordt afgenomen aan het einde van het eerste jaar waardoor je toelaatbaar wordt voor de hoofdfase. Het eindassessment van de Associate degree wordt afgenomen aan het eind van de opleiding.

Het curriculum 

Als we over het curriculum praten dan hebben we het over de verschillende studieonderdelen en hoe we die over de jaren verdeeld hebben. In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het curriculum  Naast het volgen van lessen en het toepassen van het geleerde in de onderwijspraktijk (werkplekleren) word je gedurende je hele studie begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Deze bereidt je ook voor op beide assessments

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 mei 2017