Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In het tweede jaar van je opleiding volg je de onderwijseenheid Dienstverlening, waar naast lessen facilitaire dienst een werkveldstage  deel van uitmaakt en een project naar keuze in relatie tot dienstverlening. Hiernaast kies je zelf een vakinhoudelijke OE uit het bachelorprogramma en volg je een generieke onderwijseenheid waarin de (vak)didactiek centraal staat. Parallel hieraan loop je stage op een school.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 29 september 2015