Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In het eerste jaar volg je drie onderwijseenheden (OE’s) die zijn afgeleid van de Kennisbasis Gezondheidszorg en Welzijn. Het betreft Gezondheid en ziekte, Werken in de sector Zorg en Welzijn en Zorgen voor jezelf en Zorg voor specifieke doelgroepen. Tijdens deze laatste OE wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van en lesgeven in praktische vaardigheden als voedselbereidingstechnieken, verpleeg- en zorgvaardigheden en uiterlijke en persoonlijke verzorging. De OE Gezondheid en ziekte bestaat uit basis natuurwetenschappen, microbiologie en hygiëne, anatomie/fysiologie en pathologie/farmacologie. Praktische vaardigheden worden geoefend tijdens twee projectdagen EHBO.
In jaar 1 staat pedagogiek centraal in de generieke onderwijseenheid. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 april 2017