Hogeschool van Amsterdam

Titel/diploma

Oefentherapie Mensendieck

Als je bent afgestudeerd ontvang je het diploma Oefentherapeut Mensendieck en de internationaal erkende titel 'Bachelor of Science'. 

Meer informatie over de bachelortitel vind je op www.hva.nl/bama/bachelors.html.

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting: telefoon: 020 595 1405 e-mail: studievoorlichting@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 8 november 2017