Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Oefentherapie Mensendieck

Als oefentherapeut behandel je mensen die moeite hebben met het uitvoeren van hun werk, hobby of sport door lichamelijke- of psychosociale klachten. Afhankelijk van je keuze voor minor, stages en afstudeeropdracht wordt je ook voorbereid op functies als gezondheidscoach, zwangerschapstherapeut, bewegingsdeskundige of bedrijfsoefentherapeut.

Als oefentherapeut kun je zelfstandig gevestigd zijn of in dienstverband werken. De meesten werken nu in een particuliere praktijk of gezondheidscentrum: dit heet de eerste lijn. Een kleinere groep werkt in de tweede lijn: in een ziekenhuis, revalidatie-instelling of verpleeghuis. 

DE OEFENTHERAPEUT ALS ONDERNEMER

Steeds meer oefentherapeuten werken als zelfstandig ondernemers. Het is dan ook erg belangrijk dat je als aankomend oefentherapeut een ondernemende instelling hebt, en zelfstandig kunt en wilt werken. De opleiding helpt je de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld hoe je je eigen onderneming in de markt zet en hoe je kunt onderhandelen met verzekeraars of opdrachtgevers. De meeste oefentherapeuten vestigen zich in Nederland, maar er zijn ook mogelijkheden om (tijdelijk) in het buitenland te gaan werken. 

WERKGELEGENHEID

Het vak is voortdurend in beweging en oefentherapeuten stemmen hun diensten af op nieuwe zorgvragen. De werkgelegenheid voor paramedici zal naar verwachting de komende jaren (licht) stijgen. Naar verwachting komt er in de toekomst meer vraag naar paramedici doordat er een groeiende groep ouderen is die zorg behoeft (bron: ROA 2013).

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 22 augustus 2016

Loop mee met Wesley, 4ejaars Oefentherapie