Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Oefentherapie Mensendieck

De opleiding Oefentherapie werkt met competentiegericht onderwijs. Je lost actuele beroepsvraagstukken op waarin je kennis, vaardigheden en beroepshouding samenkomen. De aard van de opdrachten verschilt en wordt complexer naarmate je vordert in de opleiding.

Foto spiegel otm

Docenten ondersteunen en creëren een leeromgeving waarbij het eigen initiatief gestimuleerd wordt. De kennis die je zo vergaart is meer dan een verzameling losse feiten en gemakkelijk toe te passen in stages en in je toekomstige beroep.

Om als oefentherapeut in staat te zijn met andere (para)medische disciplines samen te werken, zijn er verschillende studieonderdelen waarin je met studenten van andere opleidingen werkt aan projecten waarbij iedereen zijn eigen expertise en kracht inbrengt.

LEERLIJNEN

In ieder studiejaar komen de volgende vaste onderdelen aan de orde:

  • Beroepsvraagstukken: werken aan opdrachten zoals je die in de praktijk tegenkomt.
  • Body of knowledge and skills: ondersteunende kennis, inzichten en vaardigheden door middel van trainingen, (gast)colleges en gerichte oefenopdrachten.
  • Stages: in alle studiefasen meelopen en werken in oefentherapeutische praktijken.
  • Studiebegeleiding: op basis van je ontwikkeling leer je plannen te maken om je studie- en loopbaan te sturen.
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 8 november 2017