Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

Oefentherapie

Je maakt in het eerste jaar van de opleiding kennis met het beroep van oefentherapeut. Je leert de basiskennis en ontwikkelt de basiscompetenties voor de uitvoering van het beroep. Hierbij staat de mens met overbelastingsklachten centraal: hoe herstellen personen en hoe motiveer je mensen om hun beweeggedrag structureel te veranderen?

DE GEZONDE MENS

Je gaat aan de slag met beroepsvraagstukken waar oefentherapeuten in het werkveld mee te maken krijgen. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van een oefenprogramma voor kinderen met overgewicht of een cursus voor bouwvakkers over het verbeteren van de werkomgeving. Daarnaast verwerf je theoretische kennis over houdingen, bewegingen en menselijk gedrag. Je krijgt vakken als Anatomie, Biomechanica, Pathologie en Psychologie.

Ook leer je vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep en maak je je een adequate beroepshouding eigen. Begeleidingsvaardigheden om oefeningen te geven aan zowel individuen als aan groepen, coachingsvaardigheden en communicatieve vaardigheden ga je je eigen maken. Om een goed beeld te krijgen van het werkgebied van de oefentherapeut loop je een dag een oriënterende stage en gedurende twee weken loop je een Zorg- en Welzijn-stage.

Doordat je in het eerste jaar kennismaakt met de verschillende werkpraktijken van de oefentherapeut kom je ook al in aanraking met de vier afstudeerrichtingen waar je mogelijk vanaf jaar 3 een keuze uit gaat maken.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Meer informatie over de BSA-norm vind je hier.

Studiegids

Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids.  

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 12 december 2018