Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Oefentherapie Mensendieck

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit practica, hoor- en werkcolleges, begeleiding tijdens stages en afstuderen, individuele feedback en (online) begeleiding op behaalde resultaten en just-in-time begeleiding naar behoefte. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 18. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. 

Studenten en docent in overleg

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 22 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentames door middel van zelfstudie. In het eerste jaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Studiebelasting

  • 42 lesweken per jaar.
  • Gemiddeld 40 uur per week, waarvan 17 lesuren (colleges en practica).
  • Overige uren worden besteed aan onderzoek, opdrachten, projecten en zelfstudie. 
  • 60 studiepunten per jaar te behalen, over de totale studie dus 240 punten. 

BSA-norm

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA minimaal 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 8 november 2017