Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Oefentherapie Mensendieck

Contacturen

Deze opleiding biedt studenten 17 contacturen per week in het eerste studiejaar. In totaal ben je per week zo'n 40 uur met je studie bezig. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding.

Studenten en docent in overleg

Zelfstudie-uren

Naast de contacturen besteed je ca. 24 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentames door middel van zelfstudie. In het eerste jaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Studiebelasting

  • 42 lesweken per jaar.
  • Gemiddeld 40 uur per week, waarvan 17 lesuren (colleges en practica).
  • Overige uren worden besteed aan onderzoek, opdrachten, projecten en zelfstudie. 
  • 60 studiepunten per jaar te behalen, over de totale studie dus 240 punten. 

BSA-norm

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA minimaal 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.  

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 21 augustus 2017