Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Media, Informatie en Communicatie

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor de havo- en vwo-profielen N&T, N&G en C&M geldt als aanvullende eis het vak Economie of M&O.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het  21+-toelatingsonderzoek.

Deficiëntie- en opfriscursussen

De volgende mogelijkheden worden geboden:

  • Om vakken te volgen (inclusief toetsing), waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die nodig zijn om toegelaten te worden (deficiëntie).
  • Om vakken, waarin je wel eindexamen hebt gedaan, bij te spijkeren (opfrissen).
  • Als je een MBO-4 diploma hebt en je kennis van een vak wilt bijspijkeren (opfrissen).

Deficiëntiecursus Management & Organisatie
Deficiëntietoets (zelfstandig voorbereiden) Management & Organisatie

Meer algemene informatie over deficiëntie- en opfriscursussen.

N.B. Mocht je de deficiëntietoets Management en Organisatie niet halen of een negatieve uitslag krijgen van het 21+ toelatingsonderzoek, dan is er geen mogelijkheid om de opleiding te volgen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

Instroom in de hoofdfase

Media, Informatie en Communicatie (MIC) heeft beperkte mogelijkheden voor instroom in de hoofdfase. Je kunt uitsluitend instromen in de hoofdfase als je een propedeuse hebt behaald van een branchegerelateerde hbo- of wo-opleiding (op basis van diplomavergelijking) en wanneer je na een assesment een positief advies krijgt van de propedeuse-coördinator. De examencommissie beslist over de toelating.

Zolang je niet zeker bent van plaatsing in het tweede jaar, raden we aan je voor 1 mei 2017 als eerstejaars in te schrijven.

Hoe werkt het?

Je geeft je op bij Studielink als eerstejaars en je volgt daar verder de procedure. Tegelijkertijd geef je vóór 1 mei 2017 bij het onderwijsbureau van MIC aan dat je in aanmerking wilt komen voor plaatsing in het tweede jaar. Je stuurt zo spoedig mogelijk relevante bewijzen op naar MIC, via e-mailadres info-mic@hva.nl: kopie diploma’s, cijferlijsten, boekenlijsten en een motivatiebrief (maximaal 1 A4). Na een positieve beoordeling van deze bewijzen plant het onderwijsbureau een beoordelend assessmentgesprek voor jou in en laat jou weten welk materiaal je van tevoren moet opsturen voor dat gesprek.

De examencommissie van MIC beoordeelt of je op basis van je behaalde diploma’s en het advies van de propedeuse-coördinator in aanmerking komt voor plaatsing in jaar 2.

Na 1 mei 2017 nemen wij geen aanmeldingen meer in behandeling. De intakegesprekken vinden plaats in juni. Let op: ook voor instromen in jaar 2 geldt de eis dat voldaan moet zijn aan de instapeisen voor Economie of Management & Organisatie.

Contactgegevens Onderwijsbureau

Hogeschool van Amsterdam 
Media, Informatie en Communicatie 
t.a.v. Onderwijsbureau - zijinstroom 
Postbus 1025 
1000 BA Amsterdam 
Email: info-mic@hva.nl  
Tel: 020 - 5951700

Studie onderbroken

Neem contact op met het onderwijsbureau van de opleiding om je herinschrijving te bespreken. Telefonisch via 020 - 595 1700 of per e-mail: info-mic@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 14 december 2016