Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Media, Informatie en Communicatie deeltijd

Na de succesvolle afronding van de opleiding Media, Informatie en Communicatie mag je jezelf Bachelor of Arts* noemen.

Deze opleiding is bij de DUO bekend onder code 34105. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de DUO is Media, Informatie en Communicatie, de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de bachelortitel vind je op de pagina Bachelor-Master. Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting.

*De nieuwe titel 'Bachelor of Arts' is binnenkort van kracht, maar de precieze ingangsdatum is niet bekend. De huidige titel is 'Bachelor of Media, Information and Communication'.

Diploma Archivistiek B

Extra diploma

Je kunt het diploma Archivistiek B behalen naast het MIC-diploma (BA). Hoe? Je volgt de minor Archieven en je richt een deel van jouw opleiding specifiek op archieven. Het diploma geeft verrijking op MIC en verdieping op het gebruiken, hergebruiken en beheren van informatie.

Voor meer informatie over het diploma Archivistiek B: 
Marieke de Haan, coördinator HvA Archiefschool, m.de.haan@hva.nl

De minor draait om specifieke (digitale) informatie. Iedereen heeft een eigen zakarchief op zijn smartphone, 24/7 beschikbaar. Dat geldt voor ook voor organisaties, bedrijven en overheden. Archief is belangrijk voor bedrijfsvoering en verantwoording, soms krijgt het maatschappelijke en historische waarde. Bij de minor leer je alles over beheren, behouden, beschrijven en delen van duurzame informatie.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 15 december 2016