Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Media, Informatie en Communicatie deeltijd

Deze opleiding biedt studenten 8 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. De lessen vinden plaats op vrijdag (de hele dag).

Zelfstudie-uren

Naast de contacturen besteed je gemiddeld 20 uur per week aan het verwerven van voor de studie relevante kennis en vaardigheden in praktijkopdrachten, onderzoek en zelfstudie (voorbereiding lessen en tentamens) waarbij geen docent of begeleider aanwezig is.  Ook is er een koppeling met je werkuren.  De verdeling van de studie- en werkuren verschilt per student, studievoortgang en baan.

Doorstromen naar het tweede jaar 

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen voor je propedeusediploma. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Meer informatie over BSA vind je op de pagina Bindend Studieadvies (BSA)

Heb je voor alle studieonderdelen gemiddeld een acht of meer dan krijg je het predicaat cum laude.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 12 oktober 2017