Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Master Urban Management

Na succesvolle afronding van de master Urban Management mag u de internationale titel Master of Arts (MA) voeren.

De officiële naam van deze opleiding bij Dienst Uitvoering Onderwijs is Urban Management. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 70165).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 november 2016