Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Master Urban Management

De master Urban Management wordt niet bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit betekent dat u voor deze opleiding het instellingstarief betaalt.

Collegegeld

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven.

Overige kosten

Naast het collegegeld moet u rekening houden met kosten voor literatuur en (internationale) excursies. Dit bedraagt ongeveer € 1.000 per studiejaar.

Geen studiefinanciering

Als deeltijdstudent komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering, een studievoorschot of studentenreisproduct. Mogelijk komt u wél in aanmerking voor een of meerdere van onderstaande tegemoetkomingen.

  • (Gedeeltelijke) vergoeding door werkgever
  • Aftrekken van studiekosten (belastingdienst.nl)
  • Lerarenbeurs (duo.nl)
  • Levenlanglerenkrediet (duo.nl)
  • Betaling in termijnen
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 11 september 2017