Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven

Master Urban Management

De master gaat − bij voldoende aanmeldingen – begin september 2018 weer van start. U wordt tot de master toegelaten als u aan de toelatingseisen voldoet én een positief advies krijgt naar aanleiding van uw toelatingsgesprek.

Toelatingsgesprek

Het toelatingsgesprek is een verplicht onderdeel van het inschrijfproces. Het toelatingsgesprek duurt ongeveer een uur en vindt plaats in Amsterdam.

Ter voorbereiding op dit gesprek schrijft u een brief aan uw leidinggevende of collega. Hierin beschrijft u een actueel vraagstuk binnen uw werk en geeft u aan wat u uit de master verwacht te halen om dit vraagstuk aan te pakken.

Op basis van dit gesprek wordt een advies gegeven aan de examencommissie. Bij een positief advies kunt u zich inschrijven voor de master.

Neem, als u aan de toelatingseisen voldoet, contact op met de onderwijscoördinator om een toelatingsgesprek te plannen.

 

 

Bij een positief advies schrijft u zich voor de master in via Studielink voor 15 augustus 2018. Kijk voor actuele informatie over inschrijven op hva.nl/inschrijven.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 11 september 2017