Hogeschool van Amsterdam

Master Urban Management

Urban Management. Master, deeltijd

Grote steden veranderen voortdurend en steeds sneller. Dit brengt complexe vraagstukken met zich mee. Hoe gaat u hier als professional mee om? In deze deeltijdopleiding ontwikkelt u zich in twee jaar tot een stedelijke professional die voorbereid is op de onbekende toekomst van een stad.

Bent u – zelfstandig of in dienstverband – werkzaam in de publieke of private sector en heeft u daar te maken met complexe vraagstukken rondom bijvoorbeeld armoede, toenemende ongelijkheid, veiligheid of leefbaarheid? Dan is de master Urban Management misschien iets voor u.

Tijdens deze master ontwikkelt u competenties om grootstedelijke vraagstukken doeltreffend aan te pakken. U verwerft actuele kennis van diverse vraagstukken, methoden en theorieën, doet praktijkgericht onderzoek en bouwt aan een multidisciplinair netwerk. Na succesvolle afronding van de master Urban Management mag u de titel Master of Arts (MA) voeren.

Bekijk de video over de master Urban Management:

Multidisciplinaire aanpak van stadsproblematiek

Voor een effectieve aanpak van deze hardnekkige vraagstukken in de stad is een samenwerking tussen (semi)overheden, bedrijven en burgers noodzakelijk. Dat vraagt om co-creatie en co-productie: een multidisciplinaire aanpak in samenspel met burgers, bestuurders, bedrijven en professionals. Als urban manager vervult u een centrale rol binnen dit samenspel, als verbinder, facilitator, uitvoerder of als onderzoeker.

Internationaal karakter

U krijgt inzicht in de uitwerking van globale vraagstukken op lokaal en nationaal niveau door de literatuur, colleges en deelname aan nationale en internationale excursies. De voertaal van de master Urban Management is Nederlands. Ongeveer twintig procent van de literatuur is Engelstalig.

Onderzoek in de stad

Via docenten, studenten en opdrachten verbindt de master zich met het speerpuntprogramma Urban Management. Dit programma ontwikkelt oplossingen voor problemen die zich in grote steden aandienen. In Amsterdam Oost, Nieuw-West en Zuidoost werkt de HvA met partners uit de stad vanuit fieldlabs: experimenteeromgevingen voor onderzoek en kennisontwikkeling. De HvA verbindt hier onderwijs, onderzoek en praktijk met elkaar. 

De in de fieldlabs opgedane kennis wordt direct toegepast op de lesstof die u krijgt. Op die manier blijft u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen en methodieken. De fieldlabs kunnen bovendien mogelijkheden bieden wanneer uw werkplek niet aan de toelatingseisen voldoet.

De master Urban Management duurt twee jaar en is opgebouwd uit vier semesters. In deze semesters komen telkens drie leerlijnen terug: de kennislijn, de vaardighedenlijn en de integrale lijn.

Lees meer

De studiebelasting bedraagt gemiddeld 20 uur per week. Hiervan besteedt u 8 uur aan onderwijs en de rest aan zelfstudie en het werken aan een (externe) opdracht. Op vrijdag heeft u van 09.00 tot 17.30 uur college.

Lees meer

Tijdens de master ontwikkelt u kennis, vaardigheden en een houding waarmee u een sleutelpositie inneemt bij de aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

Om deel te nemen aan deze master heeft u een afgeronde bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau. Daarnaast heeft u minimaal drie jaar relevante werkervaring. De master is praktijkgericht, daarom is het van belang dat u een werkomgeving heeft waar u de opgedane kennis en vaardigheden direct kunt toepassen.

Lees meer

De master gaat − bij voldoende aanmeldingen – weer van start op 1 februari 2017. U wordt tot de master toegelaten als u aan de toelatingseisen voldoet én een positief advies krijgt naar aanleiding van uw toelatingsgesprek.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht