Hogeschool van Amsterdam

Master Urban Management

Urban Management. Master, deeltijd

Veranderende steden brengen complexe vraagstukken met zich mee, en veranderingen gaan steeds sneller. Hoe gaan we hiermee om? En hoe gaat u hier beter mee om? In de Master Urban Management bereidt u zich in twee jaar voor op stad van de toekomst.

Bent u werkzaam in de publieke of private sector en heeft u te maken met kwesties zoals:

  • armoede
  • ongelijkheid
  • veiligheid
  • leefbaarheid
  • uitsluiting

Dan is de Master Urban Management misschien iets voor u. Tijdens de master ontwikkelt u de nodige competenties en verwerft u actuele kennis van diverse vraagstukken, methoden en theorieën. Ook doet u praktijkgericht onderzoek en bouwt u aan een multidisciplinair netwerk. Na afronding van de Master Urban Management voert u de titel Master of Arts (MA).

Met uw kennis en vaardigheden neemt u een sleutelpositie in bij de aanpak van grootstedelijke vraagstukken. Alumni zijn werkzaam in de publieke sector, het onderwijs en de privé sector als urban planner, consultant, adviseur of beleidsmaker.

Multidisciplinaire aanpak van stadsproblematiek

Grootstedelijke vraagstukken worden behandeld samen met (semi)overheden, bedrijven en burgers. Dat vraagt om co-creatie en coproductie: een multidisciplinaire aanpak in samenspel met burgers, bestuurders, bedrijven en professionals. Hierbinnen vervult u een centrale rol: als verbinder, facilitator, uitvoerder of als onderzoeker.

Deze tweejarige master is opgebouwd uit vier semesters. Hierin komen telkens drie leerlijnen terug: 1. De kennislijn: over de fysieke, sociale en economische stad, het besturen, organiseren en managen hiervan en de rol van politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en commerciële partijen hierin. 2. De vaardighedenlijn: ontwikkelen van onderzoeks- en managementvaardigheden. 3. De integrale lijn: kennis en inzichten toepassen op een concreet praktijkvraagstuk van een externe partij, uitgevoerd in een multidisciplinair team.

Lees meer

De studiebelasting bedraagt gemiddeld 20 uur per week. Hiervan besteedt u 8 uur aan onderwijs en de rest aan zelfstudie en het werken aan (externe) opdrachten. Op vrijdag heeft u de hele dag college.

Lees meer

Tijdens de master ontwikkelt u kennis, vaardigheden en een houding waarmee u een sleutelpositie inneemt bij de aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

Lees meer

Om deel te nemen aan deze master heeft u een afgeronde bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau. Daarnaast heeft u minimaal drie jaar relevante werkervaring. De master is praktijkgericht, en het is van belang dat u een werkomgeving heeft waar u de opgedane kennis en vaardigheden direct kunt toepassen.

Lees meer

De master gaat van start begin september 2019. U wordt tot de master toegelaten als u aan de toelatingseisen voldoet én een positief advies krijgt naar aanleiding van uw toelatingsgesprek.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht