Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Urban Management

De master Urban Management duurt twee jaar en is opgebouwd uit vier semesters. In deze semesters komen telkens onderstaande leerlijnen terug:

De twee pijlers van de Kennislijn zijn Urban Knowledge en Public Management. Urban Knowledge gaat over de fysieke, sociale en economische aspecten van de stad en van stedelijkheid. Public Management richt zich op het besturen, organiseren en managen in een stad en met name de rol van politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en commerciƫle partijen in dit proces.

Naast klassieke (bestuurskundige) theorieĆ«n en methoden leert u de state-of-the-art-inzichten over de aanpak van grootstedelijke vraagstukken. U leert hoe u co-productie en transformatie bereikt in de complexe setting van een stad.

In deze leerlijn ontwikkelt u onderzoeks- en managementvaardigheden.

Met praktische handvatten analyseert u complexe, grootstedelijke vraagstukken en ontwerpt u een passende, gedragen aanpak die u ten uitvoer brengt en evalueert. U leert praktijk gericht onderzoek doen binnen een complexe, stedelijke context.

In de Integrale lijn past u de kennis en inzichten uit de Kennislijn en Vaardighedenlijn toe op een concreet praktijkvraagstuk:

Een externe grootstedelijke partij treedt op als opdrachtgever. Deze opdracht voert u uit in een multidisciplinair projectteam van masterstudenten. Het doel hiervan is leren buiten uw comfortzone experimenteren en het toepassen van wat u geleerd heeft.

Tijdens excursies verdiept u zich in de aanpak van grootstedelijke vraagstukken op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2016