Hogeschool van Amsterdam

Competenties

Master Urban Management

Na afronding van de master bent u een urban manager die over de volgende zeven competenties beschikt.

U bent in staat inzicht te verkrijgen in de dynamiek en complexiteit van grootstedelijke vraagstukken. U bestudeert verschillende bronnen en op basis hiervan analyseert u het vraagstuk. U draagt bij aan het ontwikkelen en ontsluiten van kennis rondom dit vraagstuk.

U kunt uzelf en de benodigde actoren positioneren ten opzichte van het grootstedelijke vraagstuk. En u bent in staat (creatieve) idee├źn en duurzame oplossingen aan te reiken om het vraagstuk verder te helpen.

U bent in staat om, over de grenzen van sectoren en organisaties heen, relevante partijen bij elkaar te brengen en te houden. U richt zich daarbij op een haalbare aanpak van het grootstedelijke vraagstuk.

U weet, in samenwerking met verschillende actoren, een praktijk- en toekomstgerichte aanpak te ontwerpen. Deze aanpak heeft zowel politiek als maatschappelijk draagvlak.

Bij de aanpak van complexe vraagstukken die uitsteken boven uw eigen vakgebied bent u in staat om effectief de regie te voeren over het proces en de resultaten.

Na afloop van de interventie bent u in staat deze te verantwoorden, de effectiviteit te meten en zo nodig bij te sturen. 

U bent in staat tijdens elke stap te reflecteren op het eigen handelen en dat van andere partijen en daar van te leren.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 november 2016