Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

De master Social Work is bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als u nog niet eerder een mastergraad heeft behaald, geldt voor deze opleiding het wettelijke collegegeld.

Collegegeld

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven.

Overige kosten

Houd naast het collegegeld rekening met kosten voor onder meer boeken, readers en de startseminars. Het eerste studiejaar zijn deze kosten maximaal € 850,-, het tweede studiejaar maximaal € 450,-.

Geen studiefinanciering

Als deeltijdstudent komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering, een studievoorschot of studentenreisproduct. Kijk voor eventuele mogelijkheden op de website van  Dienst Uitvoering Onderwijs.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 september 2016