Hogeschool van Amsterdam

Voor werkgevers

Deelname van een medewerker aan de master Social Work biedt concrete meerwaarde op verschillende terreinen:

Een van uw medewerkers laten deelnemen aan de master Social Work biedt uw organisatie meerwaarde op verschillende terreinen.

  • de medewerker werkt samen met de werkgever, medestudenten, onderzoekers en HvA-docenten aan oplossingen voor een organisatievraagstuk;
  • de medewerker is op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de grootstedelijke praktijk, zowel nationaal als internationaal, en weet deze op de juiste waarde te schatten;
  • de medewerker ontwikkelt een geheel van concrete handelingsperspectieven die direct in de praktijk zijn in te brengen (action learning);
  • de medewerker werkt effectief en efficiënt samen over de grenzen van afdelingen, organisaties en sectoren heen;
  • de medewerker bouwt een relevant netwerk op, dat ook direct inzetbaar is voor uw organisatie;
  • met deelname van uw medewerker aan het masterprogramma draagt u als werkgever bij aan verbetering van de beroepspraktijk.

Bent u benieuwd hoe de master Social Work een bijdrage kan leveren aan uw organisatie? Neem dan contact op met de opleidingsmanager:

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 september 2016